Dimensionering af enkeltvægge af letklinkerblokke

Beregning

Denne side omhandler bestemmelsen af vægtykkelse i 1 plans - og 1½ - plans huse.

1 plans huse forudsættes at have tag med 25⁰, 30⁰ og 45⁰ hældning, mens tag på 1½ plans huse regnes at have 45⁰ hældning. I begge typer huse understøttes taget af facadevægge, og i 1½ plans huse understøttes tagetagen af en bærende skillevæg.

Facadevæg regnes kun for vindlast da den lodrette last virker til gunst.

Der tages udgangspunkt i husets beliggenhed, væghøjde og væglængde til bestemmelsen af vægtykkelse for ydervæg.

For bærende skillevæg tages der højde for både den lodrette last og vindlast, mens for ydervæg regnes kun med vindlast.
Beregningerne udføres på baggrund af anvisning fra Blokgruppen ”Letklinkerblokke – Dimensionering af murværk”.

Der er foretaget en række simplificeringer og derfor er værdierne på den ”sikre side”.
Terrænkategori

Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
(Ved disse beregninger anvendes alene kategori 2, 3 og 4 )

Hustype

  1 plan 1½ plan 1½ plan  
   
  1 plan 1½ plan
(Etageadskillelse af træbjælkelag)
1½ plan
(Etageadskillelse af beton)
 
(Etageadskillelsen for 1½ - planshuse understøttes midt i huset)

Ydervægslængde

Væglængde
   
  2 m 4 m 6 m  
(Væglængden måles fra midt endevæg til midt anden endevæg)

Husdybde

1 plan
6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
(Husdybden måles fra midt ydervæg til midt anden ydervæg)

Væghøjde

1 plan
2,5 meter
3,0 meter
3,5 meter

Beregnede bloktykkelser

Vælg værdier