Beregningsgrundlag

EksempelDer ønskes bestemt den nødvendige vægtykkelse (t) for en væg af letklinkerblokke 600. Væggen indgår som bærende skillevæg i et 1½ plans hus (7,5 m højt) med en væghøjde på 2,5 m og en væglængde på 4 m.
Der er tale om en tresidig understøttet væg. Både lodret og vandret last påvirker væggen.

Huset har en dybde på 8 meter og er placeret i terrænkategori III (landsbyer eller forstadsområder). Etageadskillelsen mellem stuen og 1. sal er et betondæk.
Den lodrette last aflæses i tabel 13 til NEd = 27 kN, mens den vandrette last aflæses i tabel 2 til qvd = 0,33 kN/m²

Momentfaktoren for en 2,5 m høj væg med en længde på 4 m findes i tabel 14 til m = 0,46.

Momentbidrag fra vindlast kan nu findes ved: M1 = m · qvd = 0,46 · 0,33 = 0,15 kNm

Momentbidrag fra lodret last findes ved (5): M2 = NEd · e = 27 · 0,031 = 0,84 kNm

Den samlede momentpåvirkning kan endelig bestemmes: MEd = 0,15 + 0,84 = 0,99 kNm

Med en væghøjde på 2,5 m, en væglængde på 4 m og en lodret last på 27 kN, fås af diagram 24*) en vægtykkelse på 150 mm med en momentbæreevne MRd = 1,2 kNm > MEd = 0,99 kNm

*) Findes i hæftet ”Letklinkerblokke – dimensionering af murværk” udgivet af blokgruppen