Beregningsgrundlag

YdervæggeYdervæg beregnes med en længde på 2, 4 og 6 meter, der er tresidig understøttet.
Vægge i 4 og 6 meter længde forudsættes forsynet med et vindue 1,5 m × 1,5 m, mens vægge med 2 meter længde regnes uden vindue.

Vindlasten er dimensionsgivende for ydervægge, der ses bort fra den lodrette last, som er stabiliserende for væggen. To faktorer der har indflydelse på bestemmelsen af vindlasten er terrænkategori og hushøjde.

Der regnes med to hushøjder, nemlig 4,5 (1 plans huse) m og 7,5 m (1½ plans huse).

Det forudsættes at husene hører under terrænkategori II, III eller IV. Vægtykkelserne for terrænkategori III kan ligeledes anvendes for huse der hører under terrænkategori IV så længe højden af de omkringliggende bygninger ikke overstiger 25 m. Terrænkategorierne er beskrevet som følgende:

  • Terrænkategori II: Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med indbyrdes afstande på mindst 20 gange forhindringernes højde
  • Terrænkategori III: Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med enkeltvise forhindringer med afstande på højst 20 gange forhindringernes højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov)
  • Terrænkategori IV: Område, hvor mindst 15% af overfladen er dækket med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m

Vindlasten bestemmes på grundlag af DS/EN 1991-1-4 og fremgår således i tabel 5 og 6.

Grundværdien for basisvindhastighed, v_b,0   24 m/s
Retningfaktoren, c_dir  1
Årstidsfaktoren, c_års 1
Basis vindhastighed, v_b =  24 m/s

Tabel 1 Peakhastighedstrykket qp [kN/m²]

TerrænkategoriIIIII + IV
z [m] 4,57,54,57,5
z_0 [m]0,050,050,30,3
z_0,II [m]0,050,050,050,05
z_min [m]2255
Terrænfaktor
k_r = 0,19*(z_0/z_0,II)^0,07
0,190,22
Ruhendsfaktor
c_r(z) = k_r*ln(z/z_0)
0,850,950,50,69
Terræn orografi faktor
c_o (z)
1111
Middelhastighed [m/s]
v_m = c_r(z)*c_0(z)*v_b
20,5222,8514,0016,64
Turbulensfaktor
k_I
1111
Turbulensintensitet
I_v (z) = k_I/(c_0(z)*ln(z/z_0))
0,220,200,370,31
Luften densitet [kg/m³]
ρ
1,251,251,251,25
Basisvindhastighedstryk [kN/m²] q_b = (1/2)*ρ*v_b^20,360,360,360,36
Peakhastighedstryk [kN/m²] q_p (z) = (1+7*I_v(z))*(1/2)*ρ*(v_m)^2(z)0,670,780,440,55

Der regnes med formfaktorer 1,1 og 0,4 for hhv. ydervæg og skillevæg. Den karakteristiske vindlast omregnes til regningsmæssig ved multiplikation med partialkoefficienten 1,5.
Ved at multiplicere peakhastighedstrykket, qp(z) med de tilsvarende formfaktorer og partialkoefficienten for vind, findes vindlasten for ydervægge og skillevægge for begge terrænkategorier, som angivet i tabel 2.

Tabel 2 Regningsmæssig vindlast qvd i kN/m²

TerrænkategoriIIIII + IV
Hushøjde [m] 4,57,54,57,5
Ydervægge 1,111,290,720,91
Skillevægge 0,470,33


Vandret bæreevne, som aflæses i diagram 13 og 14 i hæftet ”Letklinkerblokke – dimensionering af murværk”, er som følgende:

Tabel 3 Vandret bæreevne i kN/m² for væg med en længde på 2 meter

Vandret bæreevne qRd [kN/m²]Vægtykkelse [mm]
Væghøjde [m] 150190230290
2,5 1,121,752,624,12
3,0 0,801,251,903,00
3,5 0,601,001,402,25

Tabel 4 Vandret bæreevne i kN/m² for væg med en længde på 4 meter

Vandret bæreevne qRd [kN/m²]Vægtykkelse [mm]
Væghøjde [m] 150190230290
2,5 0,951,502,203,50
3,0 0,701,101,652,60
3,5 0,520,801,251,90

Tabel 5 Vandret bæreevne i kN/m² for væg med en længde på 6 meter

Vandret bæreevne qRd [kN/m²]Vægtykkelse [mm]
Væghøjde [m] 150190230290
2,5 0,801,251,872,95
3,0 0,630,901,402,20
3,5 0,450,701,101,70

Vægge med længde på 4 og 6 meter forudsættes at være forsynet med et vindue af størrelse 1,5x1,5m.
Væg med længde på 2 meter regnes uden vindue. For at tage højde for vindueshullet reduceres bæreevnen fra tabel 4 og 5 med følgende reduktionsfaktor:

k1 = 1 ÷ 2 · (A0/A)       (formel 1)
Hvor A0 er vinduesarealet og A er vægarealet.

Korrektionsfaktoren bestemmes af (formel 1) og angivet i tabel 6:

Tabel 6 Korrektionsfaktor for vindue

k1L [m]
h [m] 46
2,50,550,70
3,00,630,75
3,50,680,79

Den reducerede bæreevne bestemmes ved følgende udtryk og fremgår i tabel 7 og 8 for hhv. 4 meter lang væg og 6 meter lang væg.
qRd,red = qRd · k1       (formel 2)

Tabel 7 Reduceret vandret bæreevne i kN/m² for væg med en længde på 4 meter

Reduceret bæreevne qRd,red [kN/m²]Vægtykkelse [mm]
Væghøjde [m] 150190230290
2,5 0,520,831,211,93
3,0 0,440,691,031,63
3,5 0,350,540,851,29

Tabel 8 Reduceret vandret bæreevne i kN/m² for væg med en længde på 6 meter

Reduceret bæreevne qRd,red [kN/m²]Vægtykkelse [mm]
Væghøjde [m] 150190230290
2,5 0,560,881,312,07
3,0 0,470,681,051,65
3,5 0,350,550,861,34

Nu kan vægtykkelsen bestemmes ved at anvende tabel 2, 3, 7 og 8 og opstilles i tabel 9-11.

Tabel 9 Vægtykkelse i mm for ydervæg med en længde på 2 meter

Minimum vægtykkelseTerræn kategori IITerræn kategori III & IV
Væghøjde1 plans hus1½ plans hus1 plans hus1½ plans hus
2,5 150190150150
3,0 190230150190
3,5 230230190190

Tabel 10 Vægtykkelse i mm for ydervæg med en længde på 4 meter

Minimum vægtykkelseTerræn kategori IITerræn kategori III & IV
Væghøjde1 plans hus1½ plans hus1 plans hus1½ plans hus
2,5 230290190230
3,0 290290230230
3,5 290290230290

Tabel 11 Vægtykkelse i mm for ydervæg med en længde på 6 meter

Minimum vægtykkelseTerræn kategori IITerræn kategori III & IV
Væghøjde1 plans hus1½ plans hus1 plans hus1½ plans hus
2,5 230230190230
3,0 290290230230
3,5 290290230230