Beregningsgrundlag

Bærende skillevæggeBærende skillevæg understøtter tageetage i 1½ plans huse. Væggen dimensioneres for vindlast såvel som lodret last. De karakteristiske værdier af lodretlast er angivet i tabel 12.

Tabel 12 Lodret last fra tagetage

Nyttelast, bolig1,5 kN/m²
Nyttelast, kontor2,5 kN/m²
Egenvægt, træbjælkelag1,0 kN/m²
Egenvægt, betondæk3,0 kN/m²


De karakteristiske egenlaster omregnes til regningsmæssige ved at anvende partialkoefficineter 1,0 og 1,5 for hhv. egenlast og nyttelast, som angivet i følgende udtryk.
Den regningsmæssige lodretlast på bærende skillevæg i 1½ plans huse kan nu findes som:

NEd = (G · 1,0 + N · 1,5) · ½ · b     (formel 3)
Hvor b er husdybden.
Den regningsmæssige lodretlast på bærende skillevæg i 1½ plans kontorhuse med forskellige husdybder fremgår i tabel 13.

Tabel 13 Lodret last (kN) på bærende skillevæg for 1½ plans kontorhuse

Dæk på tagetageHusdybde, b [m]
6 7 8 9 10 11 12
Træbjælkelag 15 17 19 22 24 27 29
Betondæk 21 24 27 31 34 38 41

Excentricitet

De lodrette laster virker ikke nøjagtigt midt over væggen, derfor regnes der med en lille skæv påvirkning, også kaldet excentricitet. For at simplificere beregningerne, regnes der kun med en excentricitet, 31 mm.


Vægtykkelse i mm for bærende skillevæg med en højde på 2,5m

tmin [mm]Terræn kat. IITerræn kat. III, IV
Husdybde [m]1½ plans huse1½ plans huse
6-12150150

Vægtykkelse i mm for bærende skillevæg med en højde på 3,0m gældende for 1½ plans huse med etageadskillelse af træbjælkelag

tmin [mm]Terræn kat. IITerræn kat. III, IV
Husdybde [m]1½ plans huse1½ plans huse
6-12190150

Vægtykkelse mm for bærende skillevæg med en højde på 3,0m gældende for 1½ plans huse med etageadskillelse af beton

tmin [mm]Terræn kat. IITerræn kat. III, IV
Husdybde [m]1½ plans huse1½ plans huse
6-8190150
9-12190190

Vægtykkelse mm for bærende skillevæg med en højde på 3,5m

tmin [mm]Terræn kat. IITerræn kat. III, IV
Husdybde [m]1½ plans huse1½ plans huse
6-12190190