Beregningsgrundlag

Kombination af lodret og vandret bæreevne
Vægunderstøtningsforhold, der har betydning for momentbidrag fra vandret last, bruges til at finde momentfaktorerne. Det forudsættes at væggen er understøttet forneden, foroven og langs den ene lodrette side. Der regnes ligeledes med en væglængde på 6 meter i alle tilfælde.

Momentfaktoren aflæses i diagram 20 og er vist i tabel 14.

Tabel 14 Momentfaktoren m [m²]

m [m²]L [m]
h [m] 2 4 6
2,5 0,40 0,46 0,56
3,0 0,55 0,63 0,74
3,5 0,71 0,83 0,94

Når momentfaktorerne er fundet kan momentbidrag fra vindlast findes ved at anvende udtrykket:
M1 = m · qvd     (formel 4)

Momentbidrag fra lodret last opstår da lasten påvirker væggen excentrisk.
M2 = NEd · e     (formel 5)

Samlet moment i væg findes nu som:
MEd = M1 + M2     (formel 6)

Endelig kan vægtykkelsen fastlægges ved at anvende det samlede moment i M-N diagrammerne 24 og 25.
Diagrammerne viser momentbæreevne som funktion af lodret bæreevne af forskellige væghøjder og vægtykkelser. Der vælges en vægtykkelse der giver en momentbæreevne, MRd, større end momentpåvirkning, MEd.