Dimensionering af enkeltvægge af letklinkerblokke

Terræn-
kategorier

Terrænkategorien bestemmes på baggrund af områdets geografiske placering, det omliggende terræn og bygningens højde.
Der regnes i Danmark med fire forskellige terrænkategorier.

Kategori I

Kategori 1

Søer eller fladt vandret område uden væsentlig vegetation og uden forhindringer, samt hav- eller kystområde eksponeret til åbent hav.
Kategori II

Kategori 1

Områder med lav vegetation som f.eks. græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med indbyrdes afstande på mindst 20 gange forhindringens højde.
Kategori III

Kategori 1

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med enkeltvise forhindringer med afstande på højst 20 gange forhindringens højde (som f.eks. landsbyer, forstadsområder, skov)
Kategori IV

Kategori 1

Område hvor mindst 15% af overfladen er dækket med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er mindst 15 meter.