Dimensionering af enkeltvægge af letklinkerblokke

Husdybde

Programmet arbejder med husdybder fra 6-12 meter.

Husdybde

1 plans hus

Husdybden måles i alle tilfælde fra midten af facadevæg til midt facadevæg.